a a a

Muzeum ikon

Muzeum Ikon w Supraślu – Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku - posiada największy zbiór ikon w Polsce. Na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat powstała kolekcja obejmująca ponad tysiąc ikon datowanych na XVII, XIX i XX w., będąca jedną z najciekawszych i największych w kraju. Perłą kolekcji jest unikatowy zespół XVI-wiecznych fresków, ocalałych ze zburzonej Cerkwi Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu.

Ekspozycja muzealna prezentuje około 400 ikon: liczne wizerunki Matki Bożej (w typie Hodegetrii, Eleusy, jak również w symbolicznych i alegorycznych przedstawieniach), ikony Chrystusa (Mandylion, Pantokrator, Król Królów Wielki Arcykapłan, Obraz Mądrości Bożej, Oko Opatrzności Bożej; sceny z życia i Męki Pańskiej), wyobrażenia Trójcy Świętej, Deesis, Wszystkich Świąt, ikony kalendarzowe — Menologiony, wizerunki Archaniołów, Apostołów, Ojców Kościoła i Świętych. Ważne miejsce zajmują także metalowe ikony podróżne, plakiety i krzyże.
W 1996r. rozpoczęto starania zmierzające do otwarcia placówki zajmującej się szeroko pojętą sztuką sakralną prawosławia.
Na siedzibę Muzeum Ikon przeznaczono część XVII-wie­cznego pałacu archimandrytów, wchodzącego w skład Mo­­nasteru Zwiastowania Prze­najświętszej Bogarodzicy w Su­praślu.
Muzeum zajmuje ok. 500 m kw. powierzchni na czterech kondygnacjach, z których trzy przeznaczone zostały na ekspozycję stałą. Wystawa nie ma tradycyjnego „galeryjnego” charakteru. Jest nowoczesną interaktywną ekspozycją wykorzystującą efekty multimedialne. Po raz pierwszy w Polsce tak zaprezentowana została sztuka sakralną prawosławia.
Muzeum oprócz stałych ekspozycji oferuje zajęcia edukacyjne, których celem jest przybliżenie wartości teologicznej i aspektów artystycznych ikony. Zajęcia prowadzone są w Sali Warsztatowej.
Muzeum Ikon w Supraślu powstało dzięki wsparciu władz samorządowych województwa podlaskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O środki finansowe na realizację przedsięwzięcia zabiegał dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Andrzej Lechowski — pomysłodawca tej wyjątkowej placówki, której uroczyste otwarcie odbyło się 5 października 2006 r.

Muzeum otrzymało zaszczytny tytuł Miejsce Roku 2006 w konkursie na Podlaską Markę Roku oraz prestiżową nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – SYBILLĘ.

serwisy internetowe strony internetowe