a a a

Odrodzenie

Niezbadane wyroki Opatrzności Bożej sprawiły, że odradza się to, co zostało zniszczone i rodzi się nadzieja tam, gdzie jej nie było” — powiedział władyka Sawa 4 czerwca 1984 r., podczas uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod odbudowę i rekonstrukcję świątyni Zwiastowania Najświętszej Marii Panny.

Było to wielkie wydarzenie i wielkie wyzwanie dla społeczności prawosławnej w Polsce. Na jej barkach przede wszystkim spoczął trud i koszt odbudowy.
Jednocześnie do Supraśla powrócili mnisi. W1984 roku utworzono tu Prawosławny Dom Zakonny, a w 1989 r. oficjalnie restytuowano Klasztor Męski Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. Mnisi zamieszkali w części zachodniego skrzydła, w budynku na lewo od dzwonnicy.
W latach dziewięćdziesiątych, w zmienionej sytuacji politycznej, Kościół prawosławny wystąpił o zwrot całości pomonasterskich budynków i decyzję taką jeszcze w 1993 r. otrzymał. Na skutek odwołań, przejął wszystkie zabudowania dopiero trzy lata później.

W maju 1998 r., na uroczystości chirotonii trzech nowych biskupów — archimandryty Mirona, archimandryty Jakuba i archimandryty Grzegorza — obecny metropolita Sawa tak mówił: „Czyż to nie cud? Któż z nas mógł przypuszczać, że z zarosłych już ruin podźwignie się Supraska Ławra i po kilkunastu latach monasterskiej modlitwy i pracy spośród jej braci będziemy mogli wybrać trzech kandydatów na biskupów.”

serwisy internetowe strony internetowe